Najava 21. sjednice Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 23. studenog 2018. godine s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 21. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora će se, između ostalog, razmatrati Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. – IX. 2018. godine i procjena rezultata poslovanja od I. – X. 2018. godine.