Najava 22. sjednice Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 17. prosinca 2018. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 22. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora će se, između ostalog, razmatrati Plan poslovanja za 2019. i srednjoročne projekcije do 2021. godine.“