Najava sjednice Glavne skupštine HP-Hrvatske pošte d.d.

 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP - Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje sazivanje i poziv na Glavnu skupštinu HP -Hrvatske pošte d.d. koja će se održati dana 30. rujna 2019. godine s početkom u 09:30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Krležin Gvozd 1, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:
  1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
  2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
  3. Odluka o imenovanju revizorskih društava
 
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke pod točkom 3. dnevnog reda.

P r i j e d l o z i   o d l u k a
 
Pod točkom 2. - Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se g. Oleg Butković.

Pod točkom 3. – Revizorskim društvima HP - Hrvatske pošte d.d. za 2019. i 2020. godinu imenuju se:
 
  1.      Zajednica ponuditelja:
AUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za revizijske usluge, Benkovićeva 2, Zagreb, OIB: 39806187636 i BDO CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, Zagreb, OIB: 76394522236.
 
  1.      Zajednica ponuditelja
KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ivana Lučića 2/a, Zagreb, OIB: 20963249418 i TPA Audit društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Kneza Branimira 28, Prelog, OIB: 82899666867
 
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima dosadašnji Dioničar odnosno njegovi predstavnici temeljem Odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske na Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d., klasa: 022-03/16-04/15, urbroj: 5030115/1-16-02 od 11. veljače 2016. godine. Pisani materijali i prijedlozi odluka mogu se pogledati u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 16:30 sati.