Održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-  Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 30. rujna 2019. godine održana Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d.
Na Glavnoj skupštini donesene su odluke sukladno prijedlozima objavljenim uz Poziv za navedenu Glavnu skupštinu koji je objavljen i dostupan na Internet stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), Zagrebačke burze d.d. te putem HINA – OTS-a.