Prijava koruptivnih radnji

 

Upišite podatke
Ime:*
Prezime:*
E-mail:
Podaci o prijavljenoj osobi na koju se prijava odnosi:*
Informacije o koruptivnim radnjama koje se prijavljuju:*
*Osobni podatci obrađuju se isključivo u svrhu daljnje obrade prijave te ih HP - Hrvatska pošta d.d. neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom.
Više o obradi podataka dostupno je na Internet stranici www.posta.hr u rubrici Zaštita privatnosti.