Arhiva informacija za investitore

Indikativni uvjeti izdavanja obveznica HP-Hrvatske pošte (PDF)

Odluka o davanju suglasnosti na zamjenu i stjecanje prava vlasništva na nekretninama između HP – Hrvatske pošte d.d. i Hrvatskog telekoma

Najava 4. sjednice Nadzornog odbora  25. 1. 2013 (pdf)


Godišnji dokument objavljenjih informacija za 2012. godinu


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 15. prosinca 2016. godine održana 6. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici su, između ostalog, donesene sljedeće odluke:

 • Odluka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I. - IX. 2016. godine,

 • Oluka o prihvaćanju Plana poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za 2017. godinu i konsolidiranog Plana poslovanja HP–Hrvatske pošte d.d. za 2017. godinu te

 • Odluka o razrješenju Ksenije Matan Jelić dužnosti člana Revizorskog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. na osobni zahtjev i imenovanju Mirne Mendaš članom Revizorskog odbora kao predstavnikom HP-Hrvatske pošte d.d. počevši od 15.12.2016. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, obavještava da je, uslijed ostavke iz osobnih razloga predstavnika radnika u Nadzornom odboru Željka Vidakovića, odlukom Glavnog radničkog vijeća, novim članom Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. kao predstavnikom radnika, imenovana Marija Jukić.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 29.09.2016. godine Trgovački sud u Zagrebu donio rješenje o upisu u sudski registar statusne promjene temeljem koje je HP-Hrvatska pošta d.d. upisana kao jedini član društva: MIPS društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje informatičkih usluga, Zagreb, Tuškanova 37, OIB: 82770956304.
Informatička tvrtka MIPS d.o.o. iz Zagreba nastavit će poslovanje kao ovisno društvo u vlasništvu HP-Hrvatske pošte d.d.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 06. listopada 2016. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 5. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, razmatrati status i trenutne aktivnosti evotv usluge, rizici i procjena rizika te procedure zapošljavanja u HP d.d.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895,  OIB  87311810356, objavljuje da je Izvještaj o poslovanju za prvo polugodište 2016. godine objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te dostavljen Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izvještaj je javnosti dostupan i na korporativnim stranicama društva HP-Hrvatska pošta d.d.“


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 17. kolovoza 2016. godine održana 4. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici je, između ostalog, prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. do VI. 2016. godine te je dana suglasnost na Odluku Uprave broj DPO-24431/15 od 09. kolovoza 2016. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 17. kolovoza 2016. godine s početkom u 14,00 sati, u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 4. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici će se, između ostalog, usvajati Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. do VI. 2016. godine te davati suglasnost na Odluku Uprave broj DPO-24431/15 od 09. kolovoza 2016. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da su na 3. sjednici Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. održanoj dana 08. srpnja 2016. godine, prikazane aktivnosti HP-Hrvatske pošte d.d. te je, između ostalog, donesen zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – V. 2016. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 08. srpnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, održati 3. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici će se, između ostalog, razmatrati Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. - V. 2016. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 14. lipnja 2016. godine  održana 2. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici su, između ostalih, donesene i upućene Glavnoj skupštini na donošenje odluke kojima se usvaja godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu i donosi odluka o uporabi dobiti za 2015. godinu te daje suglasnost na izbor revizorske tvrtke.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 15. lipnja 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, održana Glavna skupština društva  HP-Hrvatska pošta d.d. Na skupštini su donesene odluke sukladno predloženom dnevnom redu i prijedlozima objavljenim uz poziv na Glavnu skupštinu Društva, osim odluka pod točkom 6. Dnevnog reda kojima nisu date razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova u 2015. godini kao ni članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2015. godini
Društvo upućuje javnost da će se odluke donesene na Glavnoj skupštini te Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu kao i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu, objaviti i biti dostupni na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te dostaviti Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izvještaji će biti dostupni i na korporativnim stranicama HP-Hrvatske pošte d.d.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 15. lipnja 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održati Glavna skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d. Na Glavnoj skupštini će se, između ostalog utvrđivati i usvajati godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu i donijeti odluka o uporabi dobiti za 2015. godinu te imenovati revizor društva HP-Hrvatske pošte d.d. Potpuni dnevni red Glavne skupštine zajedno s prijedlozima odluka dostupan je na korporativnim stranicama društva te je objavljen na stranicama Zagrebačke burze i dostavljen HANFI u Službeni registar propisanih informacija.
Najava Glavne skupštine 15. 6. 2016. (pdf)


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 14. lipnja 2016. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva, održati 2. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, usvajati godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu i donijeti odluka o uporabi dobiti za 2015. godinu te dati suglasnost na izbor revizorske tvrtke.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 08. lipnja 2016. godine u prostorijama Društva, održana 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici je donesena odluka da se za predsjednicu Nadzornog odbora izabire Ivančica Urh, a za zamjenika predsjednice Stanko Gačić. Također je donesena odluka kojom se utvrđuje da je s danom 25.04.2016. godine istekao mandat članu Nadzornog odbora Dragi Davidoviću, a time i mandat predsjednika Revizorskog odbora te se predsjednikom Revizorskog odbora HP-Hrvatska pošta d.d. imenuje Mato Regvar.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 08. lipnja 2016. godine s početkom u 08,30 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, održana Glavna skupština društva  HP-Hrvatska pošta d.d. Na skupštini su donesene odluke sukladno predloženom dnevnom redu i prijedlozima objavljenim uz poziv na Glavnu skupštinu Društva.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 08. lipnja 2016. godine s početkom u 08,30 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održati Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d. Dnevni red Glavne skupštine zajedno s prijedlozima odluka dostupan je na korporativnim stranicama društva te je objavljen na stranicama Zagrebačke burze i dostavljen HANFI u Službeni registar propisanih informacija.
Najava Glavne Skupštine 8. 6 2016. (pdf)


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 08. lipnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Društva, održati 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se konstituirati Nadzorni odbor, izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te imenovati predsjednik Revizorskog odbora.


Obavijest o promjenama u Upravi Društva i Nadzornom odboru
 
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je Ivici Kranjčiću, predsjedniku uprave HP-Hrvatske pošte d.d., i Ranku Marinoviću, članu Uprave HP-Hrvatske pošte d.d. istekao mandat s danom 25. travnja 2016. godine.
Trgovački sud u Zagrebu dana 28. travnja 2016. godine donio je Rješenje broj R1-140/2016 kojim je Josip Udiljak imenovan članom Uprave trgovačkog društva HP-Hrvatska pošta d.d. sve dok se u skladu sa Statutom ne imenuje član Uprave, odnosno do trenutka imenovanja članova Uprave od strane Nadzornog odbora.
Ujedno obavještavamo javnost da je s danom 25. travnja 2016. godine istekao mandat članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva HP-Hrvatska pošta d.d. i to Dragi Davidoviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora te Dragi Šeriću, Hrvoju Crniću i Želimiru Piberčniku.


Obavijest o rezultatu prijevremenog otkupa dijela izdanja obveznica izdavatelja HP – Hrvatska pošta d.d. ISIN oznake HRHP00O19BA4 i burzovne oznake HP-O-19BA dospijeća 2019. godine
HP – Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080266264 („HP“, „Izdavatelj“) provela je dana 10. ožujka 2016. prijevremeni otkup dijela izdanja obveznica ISIN oznake HRHP00O19BA4 i burzovne oznake HP-O-19BA („Obveznice“) u kojem je Izdavatelj ponudio otkup do HRK 100.000.000,00. Agent prijevremenog otkupa dijela izdanja Obveznica bila je Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb.
Čista cijena po kojoj je HP ponudio otkup Obveznica iznosila je 105,50%, uvećano za 121 dan stečene kamate računajući od, i uključujući, 10. studenog 2015., do ali ne uključujući, 10. ožujka 2016., čime je ukupna cijena otkupa iznosila 107,203640070%.
Razdoblje prikupljanja obvezujućih ponuda za prodaju Obveznica trajalo je od 07. ožujka u 09:00 sati do 09. ožujka 2016. godine u 12:00 sati.
Na javni poziv na prijevremeni otkup dijela izdanja Obveznica javilo se 13 imatelja obveznica, s ukupnim interesom od HRK 161.282.803,00. Struktura imatelja obveznica koji su se javili na javni poziv: 4 banke, 7 investicijskih fondova, 2 mirovinska fonda.
Izdavatelj je provedenom transakcijom prijevremenog otkupa dijela izdanja otkupio nominalni iznos Obveznica od HRK 100.000.000,00, odnosno cijeli planirani iznos.Javni poziv na prijevremeni otkup obveznica
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje ponudu za prijevremeni otkup dijela izdanja obveznica imateljima obveznica izdavatelja HP-Hrvatska pošta d.d., ISIN oznake HRHP00O19BA4 i burzovne oznake HP-O-19BA. Podaci o uvjetima i cijeni po kojoj izdavatelj nudi otkup obveznica dostupni su na internetskim stranicama Društva, Internet stranici Zagrebačke burze te dostavljeni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija.
Javni poziv na prijevremeni otkup dionica (pdf)


HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je na temelju članka 398. Zakona o tržištu kapitala odredila Republiku Hrvatsku kao matičnu državu članicu za izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište kapitala.
Sukladno članku 438. do 441. ZTK, objavljena Informacija o matičnoj državi članici dostupna je na internetskim stranicama Društva, internet stranici Zagrebačke burze d.d., te je dostavljena Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Informacija o matičnoj državi članici (pdf)


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je na 17. sjednici Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d., održanoj dana 18.02.2016. godine Nadzorni odbor, između ostalog, primio na znanje Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za 2015. godinu te donio Odluku o imenovanju člana Revizorskog odbora HP – Hrvatske pošte d.d. U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 18. veljače 2016. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 17. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, razmatrati Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za 2015. godinu te donošenje odluke o imenovanju člana Revizorskog odbora.


 


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 21. prosinca 2015. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održana 16. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj su donesene sljedeće odluke:
-  Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za 2016. godinu,
-  Odluka o prihvaćanju konsolidiranog Plana poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za 2016. godinu.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 21. prosinca 2015. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 16. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se razmatrati Plan poslovanja s Planom investicija HP – Hrvatske pošte d.d. za 2016. godinu i konsolidirani Plan poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za 2016. godinu.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP - Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 18. studenog 2015. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održana 15. sjednica Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d. Na sjednici Nadzornog odbora utvrđen je prestanak mandata predsjednika Uprave Alena Premužaka s danom 30. studenim 2015. godine. Novim predsjednikom Uprave imenovan je dosadašnji član Uprave Ivica Kranjčić čiji mandat počinje 1. prosinca 2015. godine i traje do 25. travnja 2016. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 18. studenog 2015. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 15. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici će se, između ostalih točaka dnevnog reda, razmatrati utvrđivanje prestanka mandata predsjednika Uprave i imenovanje novog predsjednika Uprave.“


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP - Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje sljedeće: Alen Premužak, predsjednik Uprave HP - Hrvatske pošte d.d., dobio je ponudu za novo radno mjesto u novoj kompaniji. Alen Premužak je prihvatio novi izazov i odlazi iz HP - Hrvatske pošte d.d. sa 30.11.2015. Sve do svog odlaska, obavljat će i dalje svoje poslove u Hrvatskoj pošti, a o novim kadrovskim promjenama, koje će nastupiti 1. prosinca 2015., pravovremeno ćemo vas obavijestiti. Novi predsjednik Uprave HP - Hrvatske pošte d.d. treba biti izglasan od strane nadležnih tijela. 


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je Nadzorni odbor društva HP-Hrvatska pošta d.d., na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. godine donio odluke o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I. – VI. 2015. godine i Izvještaja o poslovanju za razdoblje I. – IX. 2015. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 29. listopada 2015. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 14. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, razmatrati Izvještaji o poslovanju za razdoblja I. – VI. 2015. godine i I. – IX. 2015. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895,  OIB  87311810356, objavljuje da je Izvještaj o poslovanju za prvo polugodište 2015. godine objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te dostavljen Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izvještaj je javnosti dostupan i na korporativnim stranicama društva HP-Hrvatska pošta d.d.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 24. srpnja 2015. godine, telefonskim putem održana 11. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici su donesene odluke:

- o davanju suglasnosti na Odluku Uprave Društva od 01. srpnja 2015. godine o zaduženju dugoročnim kreditom u iznosu od HRK 165.000.000,00 kod Hrvatske banske za obnovu i razvoj (HBOR). Iznos sredstava dobivenih zaduživanjem iskoristit će se za financiranje izgradnje novog sortirnog logističkog centra u Velikoj Gorici;

- o davanju suglasnosti za zapošljavanjem radnika.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 24. srpnja 2015. godine, telefonskim putem održati 11. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se razmatrati davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o zaduženju dugoročnim kreditom kod Hrvatske banske za obnovu i razvoj (HBOR)  od 01. srpnja 2015. godine te davanje suglasnosti za zapošljavanje radnika.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356 objavljuje da je dana 11. lipnja 2015. godine održana Glavna skupština Društva na kojoj su donesene odluke sukladno predloženom dnevnom redu i prijedlozima objavljenim uz poziv na redovitu Glavnu skupštinu Društva.
Društvo upućuje javnost da su odluke donesene na Glavnoj skupštini te Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu kao i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2014. godinu, objavljeni i dostupni na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te dostavljeni Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izvještaji su javnosti dostupni i na korporativnim stranicama HP-Hrvatske pošte d.d.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356 objavljuje da je Uprava Zagrebačke burze d.d. u postupku obustave trgovanja i prestanka uvrštenja obveznica, s danom 28. svibnja 2015. godine, po službenoj dužnosti donijela Rješenje o obustavi trgovanja obveznicama društva HP – Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13, koje su uvrštene na Službeno tržište pod oznakom HP-O-155A, ISIN: HRHP00O155A5.

Zadnji dan trgovanja predmetnim obveznicama je 27. svibnja 2015. godine. Prestanak uvrštenja predmetnih obveznica provest će se na dan dospijeća, 31. svibnja 2015. godine.U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 7. svibnja 2015. godine, održana 9. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici su donesene su odluke o:

- prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I. – III. 2015. godine,

- davanju suglasnosti na Odluku Uprave Društva o zaduživanju revolving kreditom i

- davanju suglasnosti na prodaju nekretnina.

Ujedno je primljeno na znanje Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za 2014. godinu.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 7. svibnja 2015. godine, održati 9. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici će se, između ostalog, razmatrati Izvještaj o poslovanju za I. – III. 2015. godine, davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o zaduživanju revolving kreditom te davanje suglasnosti na prodaju nekretnina.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je Uprava Zagrebačke burze d.d., dana 16. veljače 2015. godine donijela Rješenje o kojim se odobrava uvrštenje HRK 400.000.000 obveznica oznake HP-O-19BA, ISIN: HRHP00O19BA4, na Službeno tržište Zagrebačke burze. Prvi dan trgovanja obveznicama je 18. veljače 2015. godine.

Rješenje o uvrštenju objavljeno je na korporativnim stranicama Društva, https://hrvatska.posta.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te je dostavljeno Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.“

Rješenje o uvrštenju (pdf)

 


U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13) HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, OIB: 87311810356 (u daljnjem tekstu: Hrvatska pošta d.d. ili Društvo), oglašava
 
Obavijest o objavljivanju prospekta izdanja obveznica Hrvatske pošte d.d.
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju rješenja, klase: UP/I-451-04/14-12/11, ur.broj: 326-01-770-772-15-8 od 6. veljače 2015. godine odobrila je Hrvatskoj pošti d.d. jedinstveni prospekt uvrštenja obveznica ukupnog nominalnog iznosa od 400.000.000,00 HRK, izdanih u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od HRK 1,00 s fiksnom kamatnom stopom od 5,125% i dospijećem 10. studenog 2019. godine, na uređeno tržište. Obveznice oznake: HP-O-19BA, ISIN: HRHP00O19BA4 izdane su i uvrštene u sustav Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. studenog 2014. godine.
 
Obveznice Društva predmet su zahtjeva za uvrštenje na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. te će biti uvrštene na uređeno tržište nakon donošenja odluke Zagrebačke burze d.d.
 
Prospekt je objavljen i javno dostupan u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Hrvatske pošte d.d. (https://hrvatska.posta.hr/informacije-za-investitore) te će na navedenoj internetskoj stranici biti dostupan javnosti 12 mjeseci od dana njegove objave. Prospekt u tiskanom obliku dostupan je u sjedištu izdavatelja na adresi: Jurišićeva 13 u Zagrebu, radnim danom od 8 do 16 sati.
 
Datum obavijesti: 10. veljače 2014.

Prospekt uvrštenja obveznica Hrvatske pošte
 ODRŽANA 8. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 21. siječnja 2015. godine, telefonskim putem održana 8. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. na kojoj su usvojene izmjene i dopune Prospekta uvrštenja Obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. oznake HP-O-19BA, od 3. 12. 2014. godine, te je donesena Odluka o usvajanju izmijenjenog i dopunjenog Prospekta uvrštenja Obveznica od dana 15. siječnja 2015. godine, u iznosu HRK 400 milijuna obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. oznake HP-O-19BA, s kamatnom stopom 5,125% i dospijećem 10. studenog 2019. godine.


 
8. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA
 
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 21. siječnja 2015. godine, telefonskim putem održati 8. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Za dnevni red sjednice predlaže se usvajanje izmjena i dopuna Prospekta uvrštenja obveznica u iznosu HRK 400 milijuna, obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. oznake HP-O-19BA, s kamatnom stopom 5,125% i dospijećem 2019. godine, od dana 03.12.2014. godine.


7. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 22. prosinca 2014. godine održana 7. sjednica Nadzornog odbora društva HP-Hrvatska pošta d.d. na kojoj je donesena Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za 2015. godinu i Odluka o prihvaćanju konsolidiranog Plana poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za 2015. godinu.


ODLUKA O USVAJANJU PROSPEKTA UVRŠTENJA OBVEZNICA
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 9. prosinca 2014. godine, donesena odluka o usvajanju Prospekta uvrštenja HRK 400 milijuna obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. oznake HP-O-19BA.5. SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. HP-Hrvatska pošta d.d., MB: 1414895, OIB: 87311810356, objavljuje da će se 3. prosinca 2014. u prostorijama tvrtke, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 5. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Za dnevni red sjednice predlaže se davanje suglasnosti na odluku Uprave pod brojem: DPO-6/2-22731/14 od 19. studenog 2014. o prodaji odmarališta u Sukošanu.


USPJEŠNO IZDANJE OBVEZNICA HP-HRVATSKE POŠTE D.D. DOSPIJEĆA 2019. U IZNOSU OD HRK 400 MILIJUNA
 
HP-Hrvatska pošta d.d. („Društvo“) realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje 5-godišnjih obveznica u iznosu od HRK 400 milijuna („Obveznice“).
 
Knjige upisa otvorene su u utorak 04. studenog u 9 sati, a zatvorene u srijedu 05. studenog u 15 sati. Značajan interes investitora koji je znatno premašio planirani iznos izdanja, kao i kvaliteta ponuda omogućila je Društvu da izda Obveznice uz kuponsku kamatnu stopu od 5,125% i prinos do dospijeća od 5,20%.
Ovo izdanje Obveznica predstavlja povoljne uvjete financiranja s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu realiziranu dugu ročnost petogodišnjeg izdanja, te aktualne tržišne uvjete na međunarodnim tržištima kapitala. Izdanje Obveznice polučilo je zavidan interes svih kategorija domaćih institucionalnih investitora te su Obveznice alocirane kako domaćim, tako u manjem dijelu i stranim investitorima. U odnosu na Obveznice će biti podnesen zahtjev za uvrštenje u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. 
Izdanje je provedeno u svrhu restrukturiranja ročnosti duga, odnosno refinanciranja obveza po obveznicama izdanima 31. svibnja 2012. godine s rokom dospijeća 31. svibnja 2015. 
Izdanje Obveznica aranžirale su Zagrebačka banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. u ulozi zajedničkih agenata izdanja i uvrštenja.“


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da su podaci o prinosu i cijeni izdanja obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. ukupnog nominalnog iznosa do HRK 400.000.000,00 i dospijeća 2019. godine objavljeni na korporativnim stranicama Društva https://hrvatska.posta.hr, na stranicama Zagrebačke burze te dostavljeni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija.Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo da su prinos i cijena izdanja obveznica HP-Hrvatske pošte d.d. ukupnog nominalnog iznosa do HRK 400.000.000,00 i dospijeća 2019. godine (“Obveznica”) utvrđeni kako slijedi:
 

Datum izdanja

10.11.2014.

Nominalni iznos izdanja:

do HRK 400.000.000,00

Oznaka:

HP00-O-19BA

ISIN:

HRHP00O19BA4

Referentni prinos - Interpolirani kupovni prinos na RHMF-O-187A i RHMF-O-203A

3,743%

Premija novog izdanja na referentni prinos:

1,457%

Prinos do dospijeća:

5,200%

Kuponska kamatna stopa:

5,125%

Cijena izdanja:

99,674662843%

 
O alokaciji i plaćanju investitori će biti obaviješteni naknadno.
 
S poštovanjem
 
Zagreb, 23. listopad 2014. – HP - Hrvatska pošta d.d. namjerava provesti izdanje novih obveznica (dalje: „Obveznice“) te njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze, u svrhu restrukturiranja ročnosti duga, odnosno refinanciranja obveza po obveznicama izdanima 31. svibnja 2012. godine s rokom dospijeća 31. svibnja 2015. godine te uvrštenim na Službeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom HP-O-155A.
Na sjednici Nadzornog odbora dana 22. listopada 2014. godine usvojena je odluka Uprave Društva o izdanju Obveznica u iznosu 400 mil. kn te je usvojen Informacijski memorandum izdanja Obveznica koji je objavljen na stranicama Zagrebačke burze te na stranici www.posta.hr.
O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze, javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni. Financijski savjetnici u postupku izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze su Hrvatska poštanska banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Informacijski memorandum HP Hrvatske pošte d.d (pdf) 


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 22. listopada 2014. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održana 3. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Nadzorni odbor Društva donio je sljedeće odluke:
- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Uprave Društva o usvajanju Srednjoročnog plana poslovanja za razdoblje 2015. – 2019. godine,
- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Uprave Društva o zaduživanju u 2014. godini izdavanjem novih obveznica, do ukupnog iznosa od 400.000.000,00 kuna i
- Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Uprave Društva o usvajanju Informacijskog memoranduma HP – Hrvatske pošte d.d.“


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 22. listopada 2014. godine, u prostorijama Društva, Jurišićeva 13, Zagreb, održati 3. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Za dnevni red sjednice predlaže se davanje suglasnosti na odluke Uprave Društva o zaduživanju u 2014. godini izdavanjem obveznica do iznosa od 400.000.000 kuna i usvajanju Informacijskog memoranduma HP – Hrvatske pošte d.d., te davanje suglasnosti na odluku o usvajanju Srednjoročnog plana poslovanja za razdoblje 2015. – 2019. godine.U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 26. rujna 2014. godine, s početkom u 9:30 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb održana Glavna skupština HP-Hrvatska pošta d.d.
Na skupštini je, donesena odluka da se revizorom društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2014. godinu imenuje AUDIT d.o.o. Baštijanova 52 A, Zagreb.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 24. rujna 2014. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine HP-Hrvatska pošta d.d.
Glavna skupština Društva održat će se 26. rujna 2014. godine s početkom u 9:30 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.
 
Na dnevnom redu Glavne skupštine je donošenje odluke o imenovanju revizora.         HP – Hrvatska pošta d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080266264, osobni identifikacijski broj (OIB) 87311810356, kao Izdavatelj, namjerava provesti izdanje novih obveznica (dalje: „Obveznice“) i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze, u svrhu restrukturiranja ročnosti duga, odnosno refinanciranja obveza po obveznicama izdanima 31. svibnja 2012. godine s rokom dospijeća 31. svibnja 2015. godine te uvrštenim na Službeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom HP-O-155A. O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze, javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni. Financijski savjetnici u postupku izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze su Hrvatska poštanska banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.“


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 25. rujna 2014. godine zakazana 2. sjednica Nadzornog odbora s početkom u 11:00 sati u prostorijama HP – Hrvatske pošte d.d. Na dnevnom redu sjednice je suglasnost na izbor revizorske tvrtke, Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – VI. 2014. godine i informacija o poslovanju za razdoblje I. – VIII. 2014. godine te suglasnost za zapošljavanje radnika.
 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895,  OIB  87311810356, objavljuje da je Izvještaj o poslovanju za prvo polugodište 2014. godine objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te dostavljen Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izvještaj je javnosti dostupan i na korporativnim stranicama društva HP-Hrvatska pošta d.d.
Godišnji izvještaji i obračuni


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje da je dana  22. srpnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, održana Glavna skupština društva  HP-Hrvatska pošta d.d.
Na skupštini su donesene odluke o opozivu člana Nadzornog odbora i izboru člana Nadzornog odbora sukladno dnevnom redu i prijedlozima objavljenima uz poziv na Glavnu skupštinu Društva.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje sazivanje i poziv na Glavnu skupštinu  HP-Hrvatske pošte d.d. koja će se održati dana 22. srpnja 2014. godine s početkom u 11:00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Obavijest o sazivu Glavne skupštine s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostavljena je Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zagrebačkoj burzi, a objavit će se i na korporativnim stranicama Društva.“


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 26. svibnja 2014. godine održana 14. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj su donesene slijedeće odluke:

 • Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju društva HP – Hrvatska pošta d.d. i ovisnih društava za 2013. godinu,

 • Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2013. godinu, nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu, Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2013. godinu i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2013. godinu,

 • Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2013. godini, a kojom se dobit u iznosu od 489.605,01 kunu raspoređuje za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

 


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP –Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 14. travnja 2014. godine zakazana 13. sjednica Nadzornog odbora koja će se održati telefonskim putem. Na dnevnom redu je davanje suglasnosti na Odluku Uprave Društva o glasovanju u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom H1 TELEKOM d.d., broj: DPO-2/7-001260/14 od 11. travnja 2014. godine.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 19. veljače 2014. godine zakazana 12. sjednica Nadzornog odbora koja će se održati u prostorijama HP – Hrvatske pošte d.d.
Na dnevnom redu je usvajanje zapisnika s prošle sjednice Nadzornog odbora, usluga evotv nakon jedne godine i planovi za budućnost ove usluge te izvješće o provedbi Akcijskog plana za provođenje Antikorupcijskog programa za 2013. godinu.

 


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje da je dana 19. prosinca 2013. godine održana  11. sjednica Nadzornog odbora društva HP-Hrvatska pošta d.d. na kojoj su donesene odluke:

 • Odluka o prihvaćanju Plana poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za 2014. godinu i

 • Odluka o prihvaćanju konsolidiranog Plana poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za 2014. godinu.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 19. prosinca 2013. godine zakazana 11. sjednica Nadzornog odbora koja će se održati u prostorijama HP – Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se odlučivati o prihvaćanju Plana poslovanja s Planom investicija HP – Hrvatske pošte d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog Plana poslovanja s Planom investicija HP – Hrvatske pošte d.d. za 2014. godinu.U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je Nadzorni odbor društva na svojoj 10. sjednici održanoj dana 14. studenog 2013. godine donio odluku o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje  I. – IX. 2013. godine.U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 14. studeni 2013. godine zakazana 10. sjednica Nadzornog odbora koja će se održati u prostorijama HP – Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se odlučivati o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje  I. – IX. 2013. godine te prezentirati informacija o procesu utvrđivanja kolektivnog viška radnika.“U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895 OIB 87311810356, objavljuje da je dana 09. listopada 2013. godine održana 9. sjednica Nadzornog odbora društva HP-Hrvatska pošta d.d. na kojoj je donesena odluka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I. – VI. 2013. godine.U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 09. listopada 2013. godine zakazana 9. sjednica Nadzornog odbora koja će se održati u prostorijama HP – Hrvatske pošte d.d.
 
Na sjednici će se odlučivati o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje  I. – VI. 2013. godine te prezentirati informacija o poslovanju za razdoblje I. – VIII. 2013. godine.U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895,  OIB  87311810356, objavljuje da je Izvještaj o poslovanju za prvo polugodište 2013. godine objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te dostavljen Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Izvještaj je javnosti dostupan i na korporativnim stranicama društva HP-Hrvatska pošta d.d.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje da je dana 29. srpnja 2013. godine održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d. na kojoj je donesena sljedeća odluka:
Trgovačkom društvu HP – Hrvatska pošta d.d. pripaja se društvo HP ARHIV d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Branimirova 4, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080767011, OIB: 82597683024, sa temeljnim kapitalom u visini od 7.020.000,00 kuna (sedam milijuna i dvadesettisuća kuna) koji se sastoji od 1 (jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa 7.020.000,00 kuna (sedam milijuna i dvadesettisuća kuna) što predstavlja 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, a koji poslovni udjel drži jedini član društva HP-HRVATSKA POŠTA d.d.
Odobrava se Ugovor o pripajanju zaključen po Upravama društava 26. lipnja 2013. godine, u formi javnobilježničkog akta, ispred javnog bilježnika Mladena Ježeka sa sjedištem u Zagrebu pod poslovnim brojem OU-131/13-1, a kojim ugovorom su regulirana međusobna prava i obveze društva HP-HRVATSKA POŠTA d.d. i HP ARHIV d.o.o. u postupku pripajanja.
Budući da je društvo preuzimatelj jedini član Društva koje se pripaja, sukladno čl. 520. st.1., u vezi s čl. 549. Zakona o trgovačkim društvima, pripajanje se provodi bez povećanja temeljnog kapitala društva preuzimatelja. S obzirom na ovu okolnost, utvrđuje se da sukladno čl. 531. st. 2. u svezi s čl. 549. Zakona o trgovačkim društvima, nisu potrebni podaci o izdavanju i zamjeni dionica društva preuzimatelja iz čl. 513. st. 2., te slijedom navedenog niti izvješća Uprava iz čl. 514., revizije pripajanja iz čl. 515., kao niti izvješća Nadzornih odbora iz čl. 515.a. Zakona o trgovačkim društvima.

Odluke Glavne skupštine Hrvatske pošte 29.7.2013. (pdf)


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje da je dana 23. srpnja 2013. godine održana  8. sjednica Nadzornog odbora društva HP-Hrvatska pošta d.d.
Na sjednici su donesene odluke:

 1. o davanju suglasnosti na odluke Uprave Društva o zaduženju za financiranje otpremnina radnika u sklopu programa optimiranja broja zaposlenih dugoročnim kreditom;

 2. o davanju suglasnosti i prihvaćanju prijedloga Odluke o pripajanju i odobrenju Ugovora o pripajanju, zaključenog 26. lipnja 2013. godine između HP – Hrvatske pošte d.d. kao Društva preuzimatelja i HP ARHIV d.o.o kao Pripojenog društva koji je podnijela Uprava Društva,

 3. o davanju suglasnosti na odluku Uprave Društva od 23. srpnja 2013. godine kojom se ovlašćuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske da u ime i za račun društva HP – Hrvatska pošta d.d. izvrši prodaju i sklopi ugovor o prodaji 241.610 dionica Hrvatske poštanske banke d.d., pojedinačne nominalne vrijednosti 1.100,00 kuna, a koje su u vlasništvu društva HP – Hrvatska pošta d.d.

Odluke Nadzornog odbora (pdf)


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 23. srpnja 2013. godine zakazana 8. sjednica Nadzornog odbora koja će se održati u prostorijama HP – Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, odlučivati i o zaduženju radi financiranja otpremnina radnika.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje:
Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu objavljen je na internetskim stranicama Zagrebačke burze te dostavljen u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Godišnji dokument objavljenih informacija dostupan je javnosti i na korporativnim stranicama Društva.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje sazivanje i poziv na Glavnu skupštinu  HP-Hrvatske pošte d.d. koja će se održati dana 11. lipnja 2013. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Jurišićeva 13/II, Zagreb.
 
Obavijest o sazivu Glavne skupštine s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostavljena je Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zagrebačkoj burzi, a objavit će se i na korporativnim stranicama Društva.


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356, objavljuje da je dana 28. svibnja 2013. godine u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d., održana sjednica Nadzornog odbora.

 

Na sjednici su donesene sljedeće odluke o poslovanju za 2012 godinu:

 • Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o stanju društva HP – Hrvatska pošta d.d. i ovisnih društava za 2012. godinu,

 • Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja za 2012. godinu, Nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012. godinu, Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2012. godinu i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2012. godinu;

 • Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini.

Ova obavijest je dostavljena Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zagrebačkoj burzi, a objavljena je i na korporativnim stranicama Društva.Najava sjednice Nadzornog odbora 28. 5. 2013.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. HP-Hrvatska pošta d.d., MB: 1414895, OIB: 87311810356, najavljuje da je za dan 28. svibnja 2013. godine u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d. sazvana sjednica Nadzornog odbora.
Na sjednici će se, među ostalim, odlučivati i o Godišnjem izvještaju za 2012. godinu, nekonsolidiranim i konsolidiranim financijskim izvještajima za 2012. godinu, Godišnjim financijskim izvještajima i Izvješću neovisnog revizora za 2012. godinu te Godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima i Izvješću neovisnog revizora za 2012. godinu.
 


Najava 6. sjednice Nadzornog odbora 28. 3. 2013.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895 OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 28. ožujka 2013. godine zakazana 6. sjednica  Nadzornog odbora, koja će se održati u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se usvajati zapisnik s prethodne sjednice te informirati o planiranim i realiziranim investicijama.Obavijest o konačnoj jedinstvenoj cijeni izdanja 
Investitori su pozvani na upis kunskih obveznica izdavatelja HP – Hrvatska pošta d.d. u iznosu od 400 milijuna kuna. Imatelji obveznica Izdavatelja HP-O-127A oznake imali su mogućnost zamjene za nove obveznice Izdavatelja sukladno uvjetima navedenim u Informacijskom memorandumu. Knjiga upisa izdanja Obveznica bila je otvorena od ponedjeljka 21.svibnja 2012.godine  do srijede, 30. svibnja 2012. godine u 12:00. Rok za uplatu alociranih vrijednosnih papira istekao je 31. svibnja 2012. godine u 9:00. Datum izdanja je 31. svibnja 2012.
 
Upisano 400.000.000 obveznica HP-O-155A čija je denominacija 1,00 kn. Od toga 135.506.004 upisano je kroz konverziju iz obveznica HP-O-127A, dok je preostali iznos upisan i uplaćen. Cijena izdanja iznosila je 99,345% što daje prinos do dospijeća od 8,00%.U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356 objavljuje da je u srijedu, 29. kolovoza 2012. godine, u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d. održana sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje I – VI. 2012. godine. Odluka je dostavljena Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zagrebačkoj burzi te je objavljena na korporativnim internetskim stranicama Društva:  https://hrvatska.posta.hr

Odluka Nadzornog odbora o prihvaćaju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I – VI. 2012. godine (pdf)
 


U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895  OIB  87311810356 objavljuje da je dana 25. siječnja 2013. godine održana 4. sjednica Nadzornog odbora, u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici su donesene odluke o prihvaćanju Plana poslovanja za razdoblje od 2013. do 2015. godine i konsolidiranog Plana poslovanje s Planom Investicija HP-Hrvatske pošte d.d. za razdobolje  od 2013. do 2015. godine.

Odluke 4. sjednice Nadzornog odbora Hrvatske pošte (pdf)
 


Najava 5. sjednice Nadzornog odbora 28. 2. 2013.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895 OIB 87311810356, najavljuje da je za dan 28. veljače 2013. godine zakazana 5. sjednica  Nadzornog odbora, koja će se održati u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici će se odlučivati o razrješenju i imenovanju člana Revizorskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d.
 


Odluke  5. sjednice Nadzornog odbora 28. 2. 2013.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d. MB 1414895 OIB 87311810356, objavljuje da je dana 28. veljače 2013. godine održana 5. sjednica  Nadzornog odbora, u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici su donesene odluke o razrješenju člana Revizorskog odbora Borisa Tušeka na osobni zahtjev i imenovanju Željka Franića novim članom Revizorskog odbora HP – Hrvatske pošte d.d.