Bankarske usluga za poslovne korisnike dostupne u 690 poštanskih ureda

1.3.2021.
Usluge HPB-a za poslovne korisnike dostupne u 690 poštanskih ureda, što uključuje i 21 hrvatski otok

Od početnog predstavljanja usluge u prosincu 2020., bankarske usluge za poslovne korisnike sada su dostupne u 690 poštanskih ureda diljem Hrvatske, što uključuje i 21 hrvatski otok. Širenjem suradnje Hrvatske pošte i HPB-a omogućeno je poslovanje poduzetnicima i lokalnoj upravi u mjestima u kojima do sada nisu imali potrebne usluge. Poslovnim korisnicima omogućeno je otvaranje poslovnog računa HPB-a, obavljanje nacionalnog platnog prometa u kunama, ugovaranje internetskog i mobilnog bankarstva, depozita, kartica i ostalih bankarskih proizvoda i usluga.

Hrvatska pošta kontinuirano traži načine da njene usluge građanima budu još dostupnije, pogotovo u prometno slabije povezanim mjestima i na otocima. Poštanski uredi na kopnu i otocima intenzivno se pretvaraju u centre usluga u kojima privatni i poslovni korisnici mogu osim poštanskih obaviti i bankarske, osiguravateljske, telekomunikacijske i maloprodajne usluge. Suradnjom s tijelima javne vlasti, u poštanskim uredima dostupne su usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a u poštanskim uredima na obali korisnici mogu zatražiti i podići svoje otočne iskaznice. Više od 1000 poštanskih ureda najveća je maloprodajna mreža u Hrvatskoj i nalazi se u više od 800 mjesta.