BROJ RIJEČI 1-20 21-50 51-100
OSNOVNE
CIJENE
BRZOJAVNIH
USLUGA
OBIČNI BRZOJAV
(bez slike)
27,00 kn 37,00 kn 57,00 kn
LX BRZOJAV
(sa slikom)
38,00 kn 48,00 kn 68,00 kn
LX103 i LXG110 BRZOJAV
(glazbeni brzojav sa slikom) 
55,00 kn 65,00 kn 85,00 kn
LX130  BRZOJAV
(glazbeni brzojav sa slikom) 
56,00 kn 66,00 kn 86,00 kn
LX142  BRZOJAV
(glazbeni brzojav sa slikom) 
60,00 kn 70,00 kn 90,00 kn
MOGUĆNOSTI
NARUČIVANJA
BRZOJAVA
POZIVOM NA 1296 + 10,40 kn + 10,40 kn + 10,40 kn
ONLINE, PUTEM WEB STRANICE - - -
POŠTANSKI URED      
POSEBNA USLUGA DOSTAVE BRZOJAVA
 
  DOSTAVA ODREĐENOG DANA + 15,50 kn + 15,50 kn + 15,50 kn

Cijena brzojava obračunava se prema broju riječi u brzojavu i posebnim uslugama koje je zatražio pošiljatelj brzojava. U broj riječi uračunava se:
  • adresa primatelja
  • sadržaj brzojava
  • potpis na brzojavu
  • oznake za posebne usluge.
Detaljni cjenik brzojavnih usluga dostupan je u pdf formatu.