Najava 2. sjednice Nadzornog odbora

Dana 12. srpnja 2023. godine s početkom u 12,00 sati, održat će se 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d.

Na dnevnom redu sjednice su:
1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-011482/23 od 20. lipnja 2023. godine i Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-020050/23 od 29. lipnja 2023. godine
2. Korporativna strategija Pošta2025(30)
3. Očitovanje na zahtjev Nadzornog odbora od 04. srpnja 2023. godine
4. Izvještaj o poslovanju od I. do III. 2023. i informacija o poslovanju za razdoblje od I. do V. 2023. godine
5. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja, broj: HP-12/3-017939/23 od 28. lipnja 2023. godine
6. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Zaštitarske usluge tjelesne zaštite, broj HP-12/3-017918/23 od 28. lipnja 2023. godine
7. Razno