Pošiljka u međunarodnom prometu može se osigurati korištenjem usluge vrijednosne pošiljke ili vrijednosnog paketa ako tu uslugu dopušta odredišna poštanska uprava. Najveći iznosi do kojih se može osigurati pošiljka ovise o propisima odredišne države, ali nikako ne mogu biti viši od 4000 DTS-a (32.922,00 kn). Maksimalni iznosi do kojih se može osigurati pošiljka za pojedinu državu mogu se naći u Vodiču za međunarodne usluge.