English

Prioritetna vrijednosna pošiljka
U vrijednosnim pošiljkama (pošiljkama s označenom vrijednosti) poštanskim tokovima Hrvatske pošte možete poslati pisano priopćenje, dokumente, novac ili druge predmete mase do dva kilograma. Vrijednosne pošiljke mogu se slati u one države koje tu uslugu prihvaćaju, a najveći iznos označene vrijednosti na koji se pošiljka može osigurati ovisi o uvjetima odredišne države, ali najviše do 4000 DTS-a u njegovoj kunskoj protuvrijednosti. Sve vrijednosne pošiljke osigurane su u slučaju gubitka ili oštećenja do iznosa koji je na njima označen. Prilikom predaje vrijednosne pošiljke u poštanskom uredu djelatnik Hrvatske pošte izdat će vam potvrdu o primitku vrijednosne pošiljke - paketa, s jedinstvenim brojem pošiljke (npr. VV123456789HR). Na omotnicu vrijednosne pošiljke trebate u gornji lijevi kut upisati svoju adresu.
 

Proritetna preporučena i prioritetna vrijednosna pošiljka