Priznanje za zaštitu na radu

Povodom Međunarodnog i nacionalnog Dana zaštite na radu, 28. travnja 2015. u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava ovogodišnje priznanje dobili su dvojica djelatnika HP Hrvatske pošte d.d.: Ivan Mance, Voditelj Odjela zaštite na radu od požara i ekologije i Cvetan Kovač, koordinator povjerenika radnika za zaštitu na radu iz Republičkog sindikata radnika Hrvatske.
  • Ivan Mance dobio je priznanje na prijedlog Europskog društva inženjera sigurnosti (ESSE) za doprinos kvalitetnoj organizaciji poslova zaštite na radu, informatizaciji tih poslova, osposobljavanju radnika za siguran rad i niz mjera sa svrhom unaprjeđenja zaštite na radu u HP te smanjenja broja ozljeda na radu.
  • Cvetan Kovač, priznanje je dobio jer je svojim dugogodišnjim predanim radom   od 1997.g. do danas u svojstvu predstavnika radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, sindikalnog povjerenika RSRH i člana radničkog vijeća ostvario postignuća koji su bitno unaprijedili sustav zaštite na radu u HP  te u ostalim poslovnim sustavima gdje djeluje Sindikat.