Najava 7. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 12. siječnja 2017. godine s početkom u 14,30 sati, telefonskim putem održati 7. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d., na kojoj će se usvajati prijedlog izmjene i dopune Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta.