Poziv na Glavnu skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 16. siječnja 2017. godine s početkom u 14,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održati Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d. Na Glavnoj skupštini će se donositi odluka o izmjeni i dopuni Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta i odluka o usvajanju potpunog teksta Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta.
Potpuni dnevni red Glavne skupštine zajedno s prijedlozima odluka dostupan je na korporativnim stranicama društva te je objavljen na stranicama Zagrebačke burze i dostavljen HANFI u Službeni registar propisanih informacija.