Održana Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 16. siječnja 2017. godine s početkom u 14,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d.
Na skupštini su donesene odluke sukladno predloženom dnevnom redu i prijedlozima objavljenim uz poziv na Glavnu skupštinu Društva.