Najava 8. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 19. siječnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 8. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, donositi odluka o imenovanju direktora Društva i opozivu člana Uprave.