Najava 10. sjednice Nadzornog odbora

Najava

Dana 29. ožujka 2017. godine s početkom u 11 sati telefonskim putem održat će se 10. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.