Najava 11. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 14. lipnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 11. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora razmatrat će se poslovanje za 2016. godinu: Godišnje izvješće za 2016. godinu uključujući Izvješće poslovodstva i Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu; Izvješće revizorskog odbora Nadzornom odboru društva HP-Hrvatska pošta d.d. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini.

Također, donijet će se odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini, davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. za 2016. godinu te o suglasnosti na izbor revizora za reviziju financijskih izvještaja za 2017. godinu.