Najava sjednice Glavne skupštine HP - Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 20. lipnja 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održati Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d.

Na Glavnoj skupštini će se, između ostalog utvrđivati i usvajati Godišnje izvješće za 2016. godinu, donijeti odluka o uporabi dobiti za 2016. godinu te imenovati revizor društva HP-Hrvatske pošte d.d.

Potpuni dnevni red Glavne skupštine zajedno s prijedlozima odluka dostupan je na korporativnim stranicama Društva te je objavljen na stranicama Zagrebačke burze i dostavljen HANFI u Službeni registar propisanih informacija.

Najava sjednice Glavne skupštine HP - Hrvatske pošte d.d. (pdf)