Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 9. kolovoza 2017. godine, gospodin Zlatko Babić podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva.