Održana 6. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 15. prosinca 2016. godine održana 6. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici su, između ostalog, donesene sljedeće odluke:
  • Odluka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I. - IX. 2016. godine,
  • Oluka o prihvaćanju Plana poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za 2017. godinu i konsolidiranog Plana poslovanja HP–Hrvatske pošte d.d. za 2017. godinu te
  • Odluka o razrješenju Ksenije Matan Jelić dužnosti člana Revizorskog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. na osobni zahtjev i imenovanju Mirne Mendaš članom Revizorskog odbora kao predstavnikom HP-Hrvatske pošte d.d. počevši od 15.12.2016. godine.