Objava nerevidiranih financijskih izvještaja o poslovanju za prvo polugodište 2017. godine

 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895,  OIB  87311810356, objavljuje da su nerevidirani financijski izvještaji o poslovanju za prvo polugodište 2017. godine objavljeni i javnosti dostupni na korporativnim stranicama društva HP-Hrvatska pošta d.d., na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te dostavljeni u Službeni registar propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

https://www.posta.hr/financijska-izvjesca-6316/6316