Najava 14. sjednice Nadzornog odbora

Info
U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 10. listopada 2017. godine, s početkom u 14,00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 14. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici Nadzornog odbora, odlučivat će se o imenovanju predsjednika i članova Uprave Društva te predsjednika Revizorskog odbora. Nadzorni odbor također će razmatrati izvještaj o poslovanju Društva tijekom 2017. godine.