Održana 14. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 10. listopada 2017. godine, održana 14. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici je g. Ivan Čulo imenovan predsjednikom Uprave, a g. Hrvoje Parlov i g. Mate Mišetić članovima Uprave društva HP-Hrvatska pošta d.d., na mandat od 4 godine.
Također je donesena odluka kojom se g. Ante Sučić imenuje predsjednikom Revizorskog odbora.
Nadzorni odbor donio je odluku o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje I. – VI. 2017. godine te je primljena na znanje informacija o poslovanju za razdoblje I. – VIII. 2017. godine.