Sklopljen Ugovor o podjeli i preuzimanju između Hrvatske pošte i HP Produkcije

U skladu s člankom 550. g važećeg Zakona o trgovačkim društvima HP-Hrvatska pošta d.d. objavljuje da je sklopljen Ugovor o podjeli i preuzimanju između društva HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 13, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 87311810356, kao Društvo koje se dijeli, i društva HP PRODUKCIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Branimirova 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 35196605159, kao Društvo preuzimatelj. Ugovor je sastavio javni bilježnik Mladen Ježek iz Zagreba, pod poslovnim brojem: OU-452/17-1, te je 27. studenog 2017. dostavljen sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
Podnesak (pdf)
Ugovor o podjeli i preuzimanju (pdf)