Održana 15. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 21. prosinca 2017. godine, održana 15. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

Na sjednici Nadzornog odbora donesene su sljedeće odluke:

  • Odluka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju za razdoblje od I. do IX. 2017. godine. Nadzorni odbor je ujedno primio na znanje informaciju o poslovanju za razdoblje I. – X. 2017. godine;
  • Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja i konsolidiranog Plana poslovanja HP – Hrvatske pošte d.d. za razdoblje od 2018. – 2020. godine;
  • Odluka o suglasnosti i prihvaćanju Ugovora o podjeli i preuzimanju sklopljenog s društvom HP PRODUKCIJA d.o.o. koji se prosljeđuje Glavnoj skupštini na odobravanje s pripadajućim izjavama.