Najava 16. sjednice Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 15. ožujka 2018. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 16. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora će se, između ostalog, usvajati Poslovnik o radu Revizijskog odbora HP-Hrvatske pošte d.d., imenovati predsjednik Revizijskog odbora te Glavnoj skupštini Društva predložiti članovi Revizijskog odbora. Također će se razmatrati Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera prema Antikorupcijskom programu u HP-Hrvatskoj pošti d.d. za 2017. godinu, Izvješće etičkog povjerenstva o radu za 2017. godinu i Izvješće osobe ovlaštene za informiranje o aktivnostima u 2017. godini, te Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u HP-Hrvatskoj pošti d.d. za 2018. godinu.