Održana sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj je, između ostalog, usvojen Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u HP – Hrvatskoj pošti d.d. za 2018. godinu te je primljeno na znanje Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera prema Antikorupcijskom programu u HP – Hrvatskoj pošti d.d. za 2017. godinu, Izvješće etičkog povjerenstva o radu za 2017. godinu i Izvješće osobe ovlaštene za informiranje o aktivnostima u 2017. godini.