Najava 17. sjednice Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 26. ožujka 2018. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 17. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora će se usvajati Poslovnik o radu Revizijskog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. i imenovati predsjednik Revizijskog odbora te Glavnoj skupštini Društva predložiti članovi Revizijskog odbora.