English

550. OBLJETNICA DOVRŠETKA «O UMIJEĆU TRGOVANJA» BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA

Vrsta: (P)
Marka je izdana u arku od 20 maraka, a izdana je i prigodna omotnica prvoga dana (FDC).
Broj: 700

550. OBLJETNICA DOVRŠETKA «O UMIJEĆU TRGOVANJA» BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA

Najvažnije djelo Benedikta Kotruljevića svakako je „Knjiga o umijeću trgovanja“ („Il libro dell’arte di mercatura“), u kojoj daje pregled ekonomije, trgovine i knjigovodstva. Za ekonomiste je ključno to što je Kotruljević u ovom djelu objasnio dvostavno knjigovodstvo.

Prikaži sliku u punoj veličini

Vrijednost:2,8 HRK
Dizajn:Hrvoje Šercar, slikar i grafičar iz Zagreba
Veličina:29,82 x 48,28 mm
Papir:bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak:višebojni offset + zlato
Tiskara:Zrinski d.d., Čakovec
Datum izdanja:22.10.2008.
Naklada:100000
Motiv: Prva stranica iz knjige Benedikta Kotruljevića „O umijeću trgovanja“ i detaljslike Quintena Metsijsa Benedikt Kotruljević (1416. – 1469.), također poznat kao Benko ili Beno Kotruljić, Benedictus de Cotrullis, rođen je 1416. godine u bogatoj trgovačkoj i diplomatskoj obitelji u Dubrovniku. Jakša Kotruljević, Benediktov otac, imao je razvijen obrt trgovanja vunom. Osnovno školovanje Benedikt je stekao u Dubrovniku i Ferrari. Nakon toga studira pravo u Italiji, u Napulju i Bologni. Poslije smrti oca Benedikt se vraća u Dubrovnik i nastavlja očeve poslove. Ondje se (1436. godine) ženi Nikoletom Dobrić, s kojom ima šest kćeri i pet sinova. Kao diplomat i trgovac, Benediktov otac Jakša Kotruljević trgovao je s Bosnom, Srbijom, Italijom, Španjolskom, Ugarskom i Apulijom. Benedikt je, koristeći se povlasticama koje je ostvario njegov otac, proširio trgovanje na Aragonsko Kraljevstvo i Kataloniju. Kako je Napulj od 1442. godine pripadao Aragonskom Kraljevstvu, Benedikt s obitelji odlazi u Napulj gdje premješta i sjedište svoje tvrtke. Odlukom senata Dubrovačke Republike 1458. godine imenovan je za njezina generalnoga konzula u Napulju. Nakon toga postaje i napuljski diplomat u službi kralja Ferdinanda I. Potkraj života proglašen je ravnateljem državne kovnice novca u Aquili i Napulju, gdje i umire 1469. godine. Najznačajnije djelo Benedikta Kotruljevića svakako je «Knjiga o umijeću trgovanja» (Il libro dell’arte di mercatura), u kojoj daje pregled ekonomije, trgovine i knjigovodstva. Za ekonomiste je ključno to što je Kotruljević u ovom djelu objasnio dvostavno knjigovodstvo. Ovo je prvi važan napis o dvostavnom knjigovodstvu, koji govori o značenju i urednom knjigovodstvu poslovnih knjiga u trgovini. Kako su prigodom prijepisa djela ispušteni neki bitni dijelovi, a izdanje u koje su uvršteni dijelovi koji su u ranijem prijepisu ispušteni tiskano dosta kasno, zasluge za prvo spominjanje dvostavnoga knjigovodstva pripale su Talijanu po imenu Luca Pacioli, matematičaru koji je 79 godina prije izdanja Frane Petrića, ali 36 godina poslije dovršenja Kotruljevićeva traktata izdao djelo «Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita», u kojem obrađuje pojam dvostavnoga knjigovodstva. Tako je Pacioli zabunom nosio naslov prvog prikazivača dvostavnoga knjigovodstva 400 godina, odnosno sve do kraja devetnaestog stoljeća. Ova pogreška nastala je u prijepisu koji je radio humanist, a ne ekonomist. Zbog nepoznavanja ekonomije i terminologije prilikom prijepisa došlo je do grubih propusta, kako slučajnih tako i namjernih (ispuštanje neekonomistu nejasnih dijelova). Zanimljivo je da je Kotruljević, u svojoj dalekovidnosti (očito, nažalost, ne dovoljno velikoj), «Knjigu» napisao na talijanskom jeziku, a ne na latinskom, kako je to zahtijevala tadašnja kultura i dignitet djela, zato da bi djelo mogli shvatiti oni kojima je namijenjena. Naime, u objašnjenju zašto piše pučkim jezikom, Kotruljević pojašnjava da je «Knjiga» namijenjena trgovcima. Nažalost, nije predvidio da bi u budućim prijepisima moglo doći do ovako grubih kršenja autorskog djela. «Knjiga o umijeću trgovanja» podijeljena je na četiri dijela, odnosno četiri knjige. U prvoj knjizi govori se o podrijetlu, oblicima i biti same trgovine, u drugoj o tome kako se trgovac treba držati prema vjeri i bogoštovlju, u trećoj o trgovačkim običajima u vezi s trgovčevim moralnim i društvenim vrlinama, a u četvrtoj o trgovčevu upravljanju kućom i kućnom zajednicom te o gospodarenju. Današnja ekonomija, nakon prvobitne akumulacije kapitala gdje je bila bitna samo zarada, govori o win-win (dobitak-dobitak) modelu poslovanja – modelu u kojem su nakon završenog posla obje strane zadovoljne i na dobitku, što omogućuje daljnji nastavak suradnje. Kotruljević je tako još u petnaestom stoljeću razmišljao o tome kako zaraditi, a da svi budu zadovoljni, te kako razvijati trgovinu kao plemenitu djelatnost, na korist svih strana. S obzirom na to da je danas istraživanje tržišta jedan od ključnih procesa u poslovanju, vrijedno je spomenuti kako je Kotruljević bio apsolutno svjestan važnosti istraživanja tržišta i odabira izvora informacija. Nadalje, imidž kao jedna od iznimno bitnih sastavnica suvremenog poslovanja, ali i privatnog života, obrađen je u «Knjizi» na nekoliko mjesta, pod različitim temama. Ovih tek nekoliko izrečenih stvari te mnoge neizrečene, a spomenute u djelu Benedikta Kotruljevića upućuju na bezvremenost nekih osnovnih zakona poslovanja, ali i temeljnih etičkih principa prema kojima treba ne samo voditi trgovinske poslove nego i živjeti svakodnevni život. O svemu tome dobro je razmislio i napisao iznimno djelo jedan od najvećih ekonomista u povijesti, istaknuti renesansni čovjek širokog duha i naobrazbe, Benedikt Kotruljević. Tomislav Cug


Vezani proizvodi:


B. KOTRULJEVIĆ

Žig prvog dana je u uporabi 22.10.2008. u poštanskom uredu 10101 Zagreb.
Datum izdanja: 22.10.2008.

Detaljno o proizvodu

 

550. OBLJETNICA DOVRŠETKA «O UMIJEĆU TRGOVANJA» BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA


Datum izdanja: 22.10.2008.

Detaljno o proizvodu

 

KNJIGA MARAKA „POŠTANSKE MARKE REPUBLIKE HRVATSKE 1991. – 2011.“


Datum izdanja: 20.03.2012.

Detaljno o proizvodu

 

Godišnja zbirka maraka iz 2008. godine


Datum izdanja: 31.12.2008.

Detaljno o proizvodu

Pretraživanje po godini izdanja