Održana 18. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 15. svibnja 2018. godine, održana 18. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora su između ostalog, donesene odluke o prihvaćanju Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2017. godine i Izvještaja o poslovanju za razdoblje od I. – III. 2018. godine.