Najava sjednice Glavne skupštine HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 14. lipnja 2018. godine s početkom u 08:30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održati Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d.
Na Glavnoj skupštini će se, između ostalog utvrđivati i usvajati Godišnje izvješće za 2017. godinu, donijeti odluka o uporabi dobiti za 2017. godinu, imenovati revizor društva HP-Hrvatska pošta d.d. te članovi Revizijskog odbora društva HP-Hrvatska pošta d.d.
Potpuni dnevni red Glavne skupštine zajedno s prijedlozima odluka dostupan je na korporativnim stranicama Društva te je objavljen na stranicama Zagrebačke burze i dostavljen HANFI u Službeni registar propisanih informacija.
Najava Glavne skupštine 14. 6. 2018. (pdf)