Najava 20. sjednice Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se 20. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. održati dana 11. listopada 2018. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13.

Na sjednici Nadzornog odbora prezentirat će se Izvješće o poslovanju za razdoblje od I.-VI.2018. godine te dati procjena rezultata poslovanja od I.-IX.2018. godine. Također, prezentirat će se Izvješća nakon provedenih revizija i Mišljenje Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta.“