Održana 24. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 25. veljače 2019. godine, telefonskim putem održana 24. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora donesena je Odluka kojom je g. Josip Udiljak imenovan članom Uprave HP-Hrvatske pošte d.d.