Najava 25. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 28. veljače 2019. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 11,00 sati, održati 25. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici će se, između ostalog, razmatrati Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu u društvu HP- Hrvatska pošta d.d. za 2018. godinu, Izvješće etičkog povjerenstva o radu za 2018. godinu i Izvješće Službenika o aktivnostima u 2018. godini te Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u društvu HP – Hrvatska pošta d.d. za 2019. godinu.