Najava 27. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 05. lipnja 2019. godine, u prostorijama Društva, s početkom u 10,00 sati, održati 27. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora razmatrat će se Godišnje izvješće za 2018. godinu, koje sadrži: Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke, Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP - Hrvatska pošta d.d. te Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2018. godinu.
Također, donijet će se odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2018. godini i odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. za 2018. godinu te će se dati informacija o rezultatima poslovanja za razdoblje I. – III. 2019. godine.