Najava sjednice Glavne skupštine HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP – Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje sazivanje i poziv na Glavnu skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d. koja će se održati dana 17. lipnja 2019. godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.
 
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:
 
1.   Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
2.   Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3.   Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2018. godinu
4.   Godišnje izvješće za 2018. godinu koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu
4.1.  Odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjeg izvješća za 2018. godinu
4.2.  Odluka o utvrđivanju i usvajanju nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine
4.3.  Odluka o utvrđivanju i usvajanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine
4.4.  Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini
5.   Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
5.1.  Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
5.2.  Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6.   Izmjena Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta - dopuna djelatnosti
6.1.  Odluka o dopuni djelatnosti društva HP – Hrvatska pošta d.d.
6.2.  Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta
6.3.  Odluka o usvajanju potpunog teksta Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta
 
Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima dosadašnji Dioničar odnosno njegovi predstavnici temeljem Odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske na Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d., klasa: 022-03/16-04/15, urbroj: 5030115/1-16-02 od 11. veljače 2016. godine. Pisani materijali i prijedlozi odluka mogu se pogledati u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.