Najava sjednice Glavne skupštine HP-Hrvatske pošte d.d.

Glavna skupština Društva održat će se 04. veljače 2020. godine s početkom u 09:00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.
 
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći
 

D n e v n i   r e d

 
  1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
  2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
  3. Suglasnost na Odluku Uprave Društva DPO-06/2-038888/19 od 11. prosinca 2019. godine i prodaju nekretnina