Najava sjednice Glavne skupštine HP-Hrvatske pošte d.d.

Glavna skupština Društva održat će se sutra, 13. veljače 2020. godine u 14:00 sati, u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb prema već prije najavljenom
 
Dnevnom redu:
 
  1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
  2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
  3. Suglasnost na Odluku Uprave Društva broj: DPO-06/2-038888/19 od 11. prosinca 2019. godine i prodaju nekretnina