Projekt eDelivery
Ovim projektom Hrvatska pošta će u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i IT tvrtkom Sedam IT d.o.o. razviti i implementirati rješenje za distribuciju elektroničkih dokumenata Ministarstva pravosuđa prema pravnim i fizičkim osobama. Projektom će se osigurati digitalna isporuka preporučenih pošiljaka s digitalnom povratnicom prema eIDASu (EU uredba).

Navedenim projektom osigurat će se EU certificiran digitalni prijam i digitalna isporuka preporučenih pošiljaka od strane Ministarstva pravosuđa u digitalni poštanski sandučić ePošte (Hrvatska pošta).

Projekt je svojevrsna potpuna digitalna nadogradnja postojećeg projekta hibridne pošte koji se već uspješno koristi više od jedne godine kvalitetnom suradnjom Ministarstva pravosuđa i Hrvatske pošte.

Hrvatska pošta u ovom projektu sudjeluje u ulozi koordinatora, dok su nam partneri na projektu Ministarstvo pravosuđa te informatička tvrtka Sedam IT.
 
Osobna karta projekta:
  • Naziv projekta: Improving Electronic Delivery of Court Documents in Croatia (G2B and G2C), hrv. Unaprjeđenje dostave elektroničkih dokumenata Ministarstva pravosuđa prema fizičkim i pravnim osobama
  • Tema projekta: Inovativna ICT rješenja za elektroničku razmjenu elektroničkih dokumenata između Ministarstva pravosuđa te fizičkih i pravnih osoba
  • Vrijednost projekta: 309.769,20 eura
  • Trajanje projekta: 18 mjeseci, od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021.
  • Svrha projekta: Nadogradnja postojećeg rješenja stvaranjem priključne točke (engl. access points) kod Ministarstva pravosuđa kako bi se povezala s priključnom točkom pri Hrvatskoj pošti. Tako će se omogućiti da se cjelokupan transfer elektroničkih dokumenata obavlja u potpunosti prema eDelivery normama.
Projekt sadrži:
a) razvoj i implementaciju priključnih točaka na strani Ministarstva pravosuđa,
b) integraciju priključnih točaka sa sustavom za upravljanje dokumentima,
c) prijenos procesa za razmjenu dokumenata između Ministarstva pravosuđa i ePošte od postojeće integracije do eDelivery procesa.


Izgled rollupa
 *Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost HP-Hrvatske pošte d.d. i ne odražava nužno mišljenje Europske unije
Sufinancirano iz Instrumenta za povezivanje Europe Europske unije - eDelivery ugovorom o bespovratnim sredstvima pod brojem INEA/CEF/ICT/A2019/1930838, Akcija br: 2019-HR-IA-0028