Aktualne informacije za radnike 3

Dostava i isporuka pošiljaka – regulativa


Ured za odnos s regulatorom objavljuje okružnicu kojom se s obzirom na okolnosti nastale zbog epidemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) propisuje način uručenja pošiljaka. Uzimajući u obzir iznimnu važnost ove teme, sadržaj prenosimo u cijelosti u nastavku.

Uručenje na adresi fizičkim osobama:
1. Za sve slučajeve uručenja poštanskih pošiljaka u kojima poštar procijeni da za njega nema nikakve opasnosti i u slučajevima kada primatelj ne postavlja ograničenja prilikom uručenja, poštanske pošiljke uručivat će se na uobičajeni, tj. propisani način.

2. U slučajevima kada poštar procijeni da uručenje poštanske pošiljke ugrožava njegovu sigurnost, u slučajevima kada korisnik odbija neposredan kontakt s poštarom ili kada je primatelj u samoizolaciji, postupa se na sljedeći način:
2.1. Postupak uručenja poštanskih pošiljaka za koje se prilikom uručenja od primatelja treba izuzeti potpis
• poštar će poštansku pošiljku uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu suglasnost primatelja ili bez njegove suglasnosti za pošiljke koje može uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ako ne uspije kontaktirati s primateljem (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);
• na zaslonu pametnog telefona, na mjesto potpisa primatelja, poštar će upisati „C-19“ kao oznaku koja će u digitalnoj dostavnoj knjizi značiti da je pošiljka uručena bez potpisa primatelja;
• na povratnici će poštar naznačiti način uručenja „kovčežić“ te dodati napomenu: „COVID – 19“ (umjesto potpisa primatelja).
2.2. Postupak uručenja poštanskih pošiljaka koje su pripremljene za uručenje s određenim terećenjem
• Za ove poštanske pošiljke poštar će primatelju ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke u kućnom kovčežiću, a pošiljku će razdužiti s napomenom „za isporuku u PU“.
2.3. Postupak uručenja poštanskih pošiljka za koje uručenje obavljamo po posebnim zakonima – pismena
• pismena osobne dostave nosit će se samo jedanput na dostavu;
• poštar će pismeno uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu suglasnost primatelja ili u slučaju odbitka primitka na ovakav način (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);
• na zaslonu pametnog telefona, na mjesto potpisa primatelja, poštar će upisati „C-19“ kao oznaku koja će u digitalnoj dostavnoj knjizi značiti da je pošiljka uručena bez potpisa primatelja; • na povratnici/dostavnici poštar će naznačiti način uručenja „kovčežić“ te dodati napomenu: „COVID – 19“ (umjesto potpisa primatelja);
• ako poštar ne zatekne primatelja ili osobu s kojom može kontaktirati za ovakav način uručenja, ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom na obavijesti gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donositelj obavijesti može podići pošiljku. Ako u roku od 5 radnih dana donositelj obavijesti ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljatelju; 
• iznimka od gornje alineje je pismeno upravnog i zemljišnoknjižnog postupka koje, ako poštar ne zatekne primatelja ili osobu kojoj pošiljku može uručiti u zamjenu, će uručiti u kućni kovčežić primatelja uz napomenu: „kovčežić“;
• napomene dana i sata uručenja na povratnici/dostavnici upisuju se na uobičajen način.

Uručenje na adresi pravnim osobama, fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost, udrugama i sl.
3. Za sve slučajeva uručenja poštanskih pošiljaka u kojima poštar procijeni da za njega nema nikakve opasnosti i u slučajevima kada ovi primatelji ne postavljaju ograničenja prilikom uručenja poštanske pošiljke uručivat će se na uobičajen, tj. propisan način.

4. U slučajevima kada poštar procijeni da uručenje poštanske pošiljke ugrožava njegovu sigurnost, u slučajevima kada korisnik odbija neposredan kontakt s poštarom, postupa se na način definiran u točki 2.

5. U slučaju kada je poslovni prostor zatvoren i u poslovnom prostoru nema osobe koja bi preuzela poštanske pošiljke, postupa se na sljedeći način:
• ako korisnik nije podnio zahtjev za zadržavanjem pošiljaka u poštanskom uredu ili nadoslanjem na drugu adresu, sve obične poštanske pošiljke uručuju se ubacivanjem u kućni kovčežić ako ga ima. Ako nema kućnog kovčežića, pošiljke se vraćaju primatelju;
• sve pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku razdužiti i vratiti pošiljatelju s napomenom: „OSTALO“.

Uručenje poštanskih pošiljaka na adresi primatelja putem servisa
6. Za sve slučajeva uručenja poštanskih pošiljaka u kojima poštar procijeni da za njega nema nikakve opasnosti i u slučajevima kada ovi primatelji ne postavljaju ograničenja prilikom uručenja zaključaka – poštanskih pošiljka uručivat će se na uobičajen, tj. propisan način.

7. U slučajevima kada poštar procijeni da uručenje poštanske pošiljke – zaključaka ugrožava njegovu sigurnost, u slučajevima kada korisnik odbija neposredan kontakt s poštarom, zaključak s poštanskim pošiljkama vraća se u PU/sortirnicu, a pošiljke razdužiti i vratiti s napomenom: „OSTALO“.

8. Ako korisnici servisa zahtijevaju drugačiji način uručenja od ugovorenog (manji broj dana dostave, promjena adrese…), postupa se u skladu s tehnološkim mogućnostima.

Postupci s poštanskim uputnicama, mirovinama, socijalnim pomoćima i drugim novčanim doznakama istovjetni su postupcima s poštanskim pošiljkama.
Naputci definirani u Okružnici broj 31/20 od 16. 3. 2020. u dijelu koji se odnosi na uručenje poštanskih pošiljaka i novčanih transakcija objavom ove Okružnice stavljaju se izvan snage.

Isporuka poštanskih pošiljaka u poštanskom uredu:
• Vrijednosne pošiljke isporučuju se u poštanskom uredu isključivo osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili opunomoćeniku uz mogućnost zadržavanja u poštanskom uredu do 30 dana. Primatelj isto može zatražiti i telefonski o čemu se obavijest bilježi na pošiljci, a zahtjev se ne naplaćuje.
• Otkupne pošiljke mogu se isporučiti u poštanskom uredu donositelju obavijesti o prispijeću uz obvezno utvrđivanje identiteta donositelja (upisuje se ime i prezime donositelja, vrsta i broj 18. ožujka 2020. identifikacijske isprave i COVID-19). Donositelj obavijesti potvrđuje primitak pošiljke svojim potpisom.
• Sudska pismena i pismena po upravnom i poreznom postupku te administrativna pismena isporučuju se u poštanskom uredu donositelju obavijesti o prispijeću uz obvezno utvrđivanje identiteta donositelja (upisuje se ime i prezime donositelja, vrsta i broj identifikacijske isprave i COVID-19). Donositelj obavijesti potvrđuje primitak pošiljke svojim potpisom.
• Isporuka ostalih pošiljaka obavlja se kako je propisano, dakle na uobičajen način.
Kontakt: za eventualna dodatna objašnjenja možete se javiti e-poštom na odnosisregulatorom@posta.hr  


OBAVIJEST IZ DIVIZIJE MREŽA – RAD U IZVANREDNOJ SITUACIJI
Prema obavijesti iz Divizije mreža (OB 86/20), zbog izvanrednih okolnosti poduzimaju se dodatne mjere u sprječavanju širenja koronavirusa jer je najvažnije zdravlje radnika. U skladu s time skraćuju se radna vremena poštanskih ureda s korisnicima usluga i time omogućava da dio radnika ostane kod kuće.
Promjenom organizacije rada u poštanskim uredima koji imaju više od jednog radnika (osim iznimaka) uvedeno je sljedeće:
Dostavni poštanski uredi
Jedna grupa radnika radi tjedno do maksimalno 48 sati, a druga grupa radnika istodobno koristi godišnji odmor (idući tjedan se mijenjaju). Više odrađeni sati u tjednu rada nadoknadit će se radnicima tako da će im se omogućiti da jedan tjedan odrade manje sati (u iduća četiri mjeseca). Primjer: radnik sada radi jedan tjedan 48 sati, a naknadno će jedan tjedan raditi 32 sata (prosjek će tako biti 40 sati).
Prijamni i isporučni poštanski uredi
Jedna grupa radnika radi tjedno redovito 40 sati, a druga grupa radnika istodobno koristi godišnji odmor (idući tjedan se mijenjaju). Radnici rade ponedjeljak, srijedu i petak ujutro, a utorak i četvrtak popodne. Kako bi se smanjio rizik od zaraze koronavirusom, ovisno o veličini poštanskog ureda i broju aktivnih šaltera, u poštanskom uredu istodobno može biti od jednog do pet korisnika uz obvezan razmak između korisnika od minimalno jednog metra.
Redomati u poštanskim uredima bit će do daljnjeg isključeni.
  • POŠTAR
  • Posao poštara za opću dostavu iznimno je dinamičan jer su poštari u svakodnevnom izravnom kontaktu s mnogim korisnicima. Zato će svatko tko voli biti u pokretu i stalnu promjenu zasigurno voljeti posao poštara, baš kao i naše kolegice i kolege.
  • DOSTAVLJAČ
  • Za posao poštara za ekspres-dostavu uistinu se ne može reći da je monoton. Brzina, točnost i okretnost u radu kvalitete su bez kojih se ekspresna dostava teško može zamisliti, a još teže svakodnevno obavljati.  
  • OPERATER/OPERATERKA
  • Posao operatera na šalteru, baš kao i posao poštara uključuje svakodnevni kontakt s brojnim korisnicima usluga. Kako bi se korisnicima pružila što kvalitetnija usluga, od operatera na šalteru traži se da bude i vrstan timski igrač.