Aktualne informacije za radnike 8

Isplata solidarne potpore za uništenja ili oštećenja imovine zbog prirodnih nepogoda (potresa)
  
Obavještavaju se radnici HP-Hrvatske pošte d.d. da se mogu obratiti za isplatu solidarne potpore  u visini neoporezivog iznosa sukladno poreznim propisima, do 2.500 kn, za uništenja ili oštećenja imovine zbog prirodnih nepogoda (potresa), kada troškove snosi sam radnik.
 
Odluku o dodjeli solidarne pomoći donijela je Uprava Poslodavca u skladu s mogućnostima, prema kriterijima utvrđenim posebnim aktom Poslodavca i sukladno članku 63. Kolektivnog ugovora.
 
ZA OSTVARENJE PRAVA NA JEDNOKRATNU  SOLIDARNU POTPORU RADNIK MORA DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
 • Zamolbu (u zamolbi navesti članove obitelji, stambeni status, školski status djece , opisati štetu i dr.)
 • Preslik službene odluke o proglašenju elementarne nepogode (prirodnu nepogodu  proglašava županija)
 • Preslik procjene štete od elementarne nepogode (procjenu donosi nadležna lokalna samouprava općine ili grada)
 • Dokaz da su nekretnine i pokretnine osobno vlasništvo radnika ili člana uže obitelji (bračnog druga ili djeteta)
 • Izvorni računi iz kojih je vidljivo da su plaćeni izdaci radi otklanjanja štetnih posljedica od prirodne nepogode
 • Izjava da za novčane izdatke na temelju priloženih računa nije primljena novčana pomoć (osiguranja, općine, grada…)
 • Potvrde o primanjima radnika i članova uže obitelji (bračnog druga i djece)
 • Popunjene opće podatke o radniku i članovima obitelji
 
Kontakti su poslani na sve službene mail adrese, a objavljeni su i na intranetu te u sustavu eOkružnica. Za informaciju se možete obratiti i svom rukovoditelju.

 • POŠTAR
 • Posao poštara za opću dostavu iznimno je dinamičan jer su poštari u svakodnevnom izravnom kontaktu s mnogim korisnicima. Zato će svatko tko voli biti u pokretu i stalnu promjenu zasigurno voljeti posao poštara, baš kao i naše kolegice i kolege.
 • DOSTAVLJAČ
 • Za posao poštara za ekspres-dostavu uistinu se ne može reći da je monoton. Brzina, točnost i okretnost u radu kvalitete su bez kojih se ekspresna dostava teško može zamisliti, a još teže svakodnevno obavljati.  
 • OPERATER/OPERATERKA
 • Posao operatera na šalteru, baš kao i posao poštara uključuje svakodnevni kontakt s brojnim korisnicima usluga. Kako bi se korisnicima pružila što kvalitetnija usluga, od operatera na šalteru traži se da bude i vrstan timski igrač.