Države u koje je moguće slati pošiljke

 Ažurirano 27. srpnja 2020. godine


 • ALBANIJA

 • ANDORA

 • ARGENTINA

 • AUSTRIJA

 • BELGIJA

 • BOSNA I HERCEGOVINA

 • BRAZIL

 • BUGARSKA

 • CIPAR

 • CRNA GORA

 • ČEŠKA REPUBLIKA

 • DANSKA

 • DRŽAVA VATIKANSKOGA GRADA

 • ESTONIJA

 • EGIPAT 

 • FINSKA

 • FRANCUSKA

 • GRČKA

 • HONG KONG

 • INDIJA

 • IRSKA

 • ITALIJA

 • IZRAEL

 • JAPAN

 • KANADA

 • KINA

 • KOSOVO

 • LATVIJA

 • LIHTENŠTAJN

 • LITVA

 • LUKSEMBURG

 • MAĐARSKA

 • MAKEDONIJA

 • MALTA

 • MEKSIKO

 • MONAKO

 • NIZOZEMSKA

 • NORVEŠKA

 • NJEMAČKA

 • POLJSKA

 • PORTUGAL

 • REPUBLIKA KOREJA

 • RUMUNJSKA

 • RUSIJA

 • SAD
 • SINGAPUR (od 28.7.2020.)
 • SLOVAČKA

 • SLOVENIJA

 • SRBIJA

 • ŠPANJOLSKA

 • ŠVEDSKA

 • ŠVICARSKA

 • TURSKA

 • UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

 • UKRAJINA