Aktualne informacije za radnike 20

Naknada za prehranu od svibnja do srpnja
Svi radnici Hrvatske pošte i dalje će, kako je regulirano Kolektivnim ugovorom, dobivati naknadu za prehranu ovisno o nazočnosti na radu. Od plaće za travanj 2020. mijenja se način obračuna i isplate te naknade. Radnici će na platnoj listi imati uvid u obračunat i isplaćen iznos naknade za prehranu na poziciji ispod netoplaće gdje su iskazane neoporezive naknade (prijevoz, prehrana).
Privremeni način obračuna: Pravilnikom o porezu na dohodak omogućena je isplata prehrane u neoporezivom iznosu te će  poslodavac u dogovoru sa socijalnim partnerima iskoristiti ovu mogućnost i  umjesto prehrane u brutoiznosu isplaćivati neoporeziv iznos prehrane. Vezano uz participaciju u troškovima prehrane, namjerava se sklopiti aneks važećeg Kolektivnog ugovora za radnike HP-Hrvatske pošte d.d. kojim bi se definirala visina participacije u troškovima prehrane koja će biti isplaćivana u netoiznosu te uvjeti za njezinu isplatu. Ovime se naknada za prehranu izdvaja iz osnovnog brutoiznosa plaće te će se isplaćivati u netoiznosu kao neoporeziva naknada.
 
 
Nagrađivanje radnika u Diviziji mreža
Nagrađivanje za prodaju neovisno o učinkovitosti PU
Zbog izvanredne situacije s pandemijom COVID-19 na koju se nije moglo utjecati, a koja je, s druge strane, znatno utjecala na broj korisnika u poštanskim uredima i samim time na učinkovitost poštanskih ureda, Uprava je donijela Odluku o dopuni Odluke o nagrađivanju radnika u Diviziji mreža za razdoblje rada koje obuhvaća mjesec ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.
Prema navedenoj Odluci radnik ostvaruje pravo na nagradu za prodaju neovisno o tome je li u tom razdoblju radio u učinkovitom poštanskom uredu. Za ostvarenje isplate i dalje treba ostvariti najmanje 200 kn bruto s tim da u navedenom razdoblju to može biti ukupan iznos prodaje usluga i učinkovitosti ili samo prodaje usluga.
Dodatno, u usluge koje se nagrađuju uvršteno je i Dopunsko Pošta+, co-brand osigurateljni proizvod Croatia osiguranja i Hrvatske pošte.
Odluka o dopuni Odluke o nagrađivanju radnika u Diviziji mreža objavljena je u HP Glasniku, broj 8 od 30. travnja 2020., a uvođenje nove usluge u nagrađivanje u Okružnici, broj 47/20 od 15. travnja 2020.
 
 
 
Paket24 – novi iskorak
Investicija u mrežu paketomata
 
Kako smo vas prije desetak dana obavijestili u internim glasilima, a o čemu su pisali i relevantni dnevni listovi, u cilju razvoja poslovanja Hrvatska pošta nabavlja 300 paketomata s kojima proaktivno podiže standard razine usluge dostave i slanja paketa.
Svima vam je poznato da smo u siječnju ove godine predstavili novu uslugu Paket24 (24 u nazivu znači dostupnost usluge 24 sata dnevno što govori o strateškom pristupu projektu) te najavili daljnju nadogradnju s fokusom na korisnika. Kako bi korisnik sam birao mjesto i vrijeme dostave, a na jednak način i slao paket ako to želi, u EU je standard odabrati upravo paketomat. Proces ispitivanja tržišta, planiranja i provedbe trajao je dvije godine i bio vrlo opsežan. Donosimo i ovdje detalje o procesu i cijeni nabave paketomata s obzirom na to da su se pojavile neke potpuno netočne informacije.
 
Procedura same nabave provedena je u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima.
Budući da se radi o nabavi paketomata za usluge domaće žurne dostave paketa (uslugu Paket24), ističemo:
 • Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1204 od 12. srpnja 2019. o primjenjivosti Direktive 2014/25/EU Parlamenta EU, a kao posljedica projekta koji smo vodili dvije godine (2017. – 2019.), Hrvatska pošta oslobođena je od postupaka javne nabave za usluge koje su u potpunosti na tržištu, u ovom slučaju usluge Paket 24. Predmetna nabava provedena je prema internom pravilniku koji je sasvim usklađen s hrvatskim zakonodavstvom i navedenom odlukom Komisije EU.
 • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1204 od 12. srpnja 2019. objavljena je u Službenom listu Europske unije 15. srpnja 2019., broj: L 189/75- L 189/79.
 
Cijena nabave paketomata
Ugovor je sklopljen na 7 godina, a uključuje:
 • 108 mil. kn vrijednost kompletnog ugovora (bez PDV-a)
 • potpuno kasko održavanje na 5 godina za svaki instalirani uređaj
 • softver kupljen sa suorce codom (bez ikakvih budućih obveza prema dobavljaču)
 • 300 uređaja (dopremanje iz Kine 65-70 brodskih kontejnera) u dvije godine
 • instalacija i održavanje na prostoru cijele HR.
Investiramo u paketomate koji će biti u vlasništvu tvrtke te će osim uređaja u cijeni biti pokriveno puno kasko održavanje na 5 godina te softver sa source codom. Sam uređaj moderniji je od onog koji je upotrebljavao, primjerice, Tisak, a ako se promatra cijena samog paketomata, ona je identična. Njihova cijena iznosi oko 200 tisuća kuna bez obzira na to što je nabavljeni paketomat i veći i tehnološki znatno moderniji od onog s kojim se zlonamjerno uspoređuje.
 
Sve naše investicije ovise jedino o profitabilnosti tvrtke koja se u posljednje četiri godine snažno transformira, smanjuje administraciju i podiže razinu produktivnosti, što direktno stavljamo u korelaciju s rastom primanja radnika, i to isključivo na temelju individualne učinkovitosti, odnosno na temelju egzaktno postavljenih godišnjih ciljeva koji su vam svima poznati. Daljnjim ulaganjem u poslovanje cilj je očuvati radna mjesta i poboljšavati uvjete rada, a to možemo postići samo tako da postanemo tržišni lider kvalitetom i dostupnošću naših usluga u skladu s potrebama korisnika.
  • POŠTAR
 • Posao poštara za opću dostavu iznimno je dinamičan jer su poštari u svakodnevnom izravnom kontaktu s mnogim korisnicima. Zato će svatko tko voli biti u pokretu i stalnu promjenu zasigurno voljeti posao poštara, baš kao i naše kolegice i kolege.
 • DOSTAVLJAČ
 • Za posao poštara za ekspres-dostavu uistinu se ne može reći da je monoton. Brzina, točnost i okretnost u radu kvalitete su bez kojih se ekspresna dostava teško može zamisliti, a još teže svakodnevno obavljati.  
 • OPERATER/OPERATERKA
 • Posao operatera na šalteru, baš kao i posao poštara uključuje svakodnevni kontakt s brojnim korisnicima usluga. Kako bi se korisnicima pružila što kvalitetnija usluga, od operatera na šalteru traži se da bude i vrstan timski igrač.