Aktualne informacije za radnike 22

Sklopljen Aneks Kolektivnog ugovora za visinu neto participacije u troškovima prehrane
 
Između Poslodavca i socijalnih partnera sklopljen je Aneks važećeg Kolektivnog ugovora kojim se definira visina participacije u troškovima prehrane u neto iznosu. Iznos naknade za prehranu je 280 kn za puni mjesečni fond sati, a obračunava se i isplaćuje samo za sate nazočnosti na radu.
Podsjetimo, prema obavijesti o izmjeni obračuna naknade za prehranu od 4. svibnja 2020. od plaće za travanj 2020. mijenja se način obračuna i isplate te naknade. Radnici će na platnoj listi imati uvid u obračunat i isplaćen iznos naknade za prehranu na poziciji ispod netoplaće gdje su iskazane neoporezive naknade (prijevoz, prehrana).
 
Prema novosklopljenom Aneksu Kolektivnog ugovora, iznimke su obavljanje ugovorenih poslova kod kuće kada se naknada za prehranu ne isplaćuje kao i dani u kojima radnik ostvaruje dnevnicu ili dodatak iz članka 56. Kolektivnog ugovora. Za vrijeme korištenja slobodnog dana s osnova rada (preraspodjela radnog vremena) naknada za prehranu se isplaćuje kao da je radnik na radu. Ovom izmjenom naknada za prehranu isplaćuje se u neto iznosu kao neoporeziva stavka, na plaći za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Daljnji period obračuna i isplate biti će naknadno reguliran.

 
 
 
Links i Locodels omogućili kupcima sa zagrebačkog područja istodnevnu dostavu
 
Links d.o.o. i Locodels d.o.o., tvrtka kćer Hrvatske pošte, započeli su suradnju koja će kupcima na zagrebačkom području omogućiti istodnevnu dostavu proizvoda.
 
Hrvatska pošta je akvizicijom Locodelsa u listopadu 2019. najavila mogućnost istodnevne dostave korisnicima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Krajem prošle godine proveden je pilot-projekt istodnevne dostave Devia dodataka za mobitele kupcima na Žutom kliku. „Pilot-projekt pokazao je da postoji potreba korisnika za istodnevnom dostavom i da je Locodels izvrsno rješenje za naše poslovne korisnike, a posebno e-trgovce“, rekao je Luka Škacan, direktor Locodelsa.
Pristup Locodels platformi e-trgovcima omogućuje komparativnu prednost, jer današnji moderni korisnici zahtijevaju potpunu kontrolu nad svojim uslugama. Dostave Locodelsom nisu raspoređene tradicionalno između 7 i 17 sati radnim danima, već je dio dostava predviđen i u ranim večernjim satima, ali i vikendom, ovisno o potrebama korisnika.
 
Prilikom kupovine na www.links.hr kupci sa zagrebačkog područja moći će odabrati istodnevnu dostavu naručenih proizvoda. Sve narudžbe zaprimljene do 16 sati radnim danom, odnosno do 12 sati vikendom, dostavljači Locodelsa isporučit će istoga dana. „Fleksibilnost Locodels platforme omogućuje opcije koje klasične kurirske usluge ne mogu pružiti“, istaknuo je Vlatko Škarica, direktor tvrtke Links.
 
U floti Locodelsa trenutno je više od 100 vozača na području Zagreba, Samobora, Svete Nedelje, Velike Gorice, Zaprešića i Sesveta, a mogu svakoga dana isporučiti više stotina malih i srednjih paketa. Kako se platforma temelji na „crowdsourcing“ poslovnom modelu, moguće je vrlo brzo prilagoditi ponudu potražnji.
 


  • POŠTAR
  • Posao poštara za opću dostavu iznimno je dinamičan jer su poštari u svakodnevnom izravnom kontaktu s mnogim korisnicima. Zato će svatko tko voli biti u pokretu i stalnu promjenu zasigurno voljeti posao poštara, baš kao i naše kolegice i kolege.
  • DOSTAVLJAČ
  • Za posao poštara za ekspres-dostavu uistinu se ne može reći da je monoton. Brzina, točnost i okretnost u radu kvalitete su bez kojih se ekspresna dostava teško može zamisliti, a još teže svakodnevno obavljati.  
  • OPERATER/OPERATERKA
  • Posao operatera na šalteru, baš kao i posao poštara uključuje svakodnevni kontakt s brojnim korisnicima usluga. Kako bi se korisnicima pružila što kvalitetnija usluga, od operatera na šalteru traži se da bude i vrstan timski igrač.