Najava Glavne skupštine HP-Hrvatske pošte d.d.

Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. će se održati 02. lipnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predložen je dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine

2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine

3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2019. godinu

4. Godišnje izvješće za 2019. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

  1. Odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjeg izvješća za 2019. godinu
  2. Odluka o utvrđivanju i usvajanju nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine
  3. Odluka o utvrđivanju i usvajanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine
  4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 
5.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
5.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
 
6. Statut dioničkog društva Hrvatska pošta