Održana Glavna skupština društva HP – Hrvatska pošta d.d.

Dana 4. lipnja 2020. godine održana je Glavna skupština društva HP – Hrvatska pošta d.d. Na Glavnoj skupštini donesene su odluke u skladu s prijedlozima navedenim u pozivu za Glavnu skupštinu. Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta d.d. za 2019. godinu, utvrđeno je i usvojeno Godišnje izvješće za 2019. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d., kao i nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine. Donesena je Odluka o upotrebi dobiti te odluke kojima su Upravi i Nadzornom odboru dane razrješnice. Ujedno, donesena je odluka kojom se u cijelosti mijenja Statut dioničkog društva Hrvatska pošta (potpuni tekst) od 17. lipnja 2019. godine te se u cijelosti zamjenjuje Statutom društva HP – Hrvatska pošta d.d. od 4. lipnja 2020. godine.