Održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d.

Dana 16. lipnja 2020. godine održana je Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj su Ivančica Urh, Stanko Gačić i Ante Sučić izabrani za članove Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., s mandatom od 3 mjeseca.