Najava 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora

HP – Hrvatska pošta d.d. objavila je poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati 16. lipnja 2020. godine, s početkom u 16,00 sati, putem telefonske konferencije. Na dnevnom redu sjednice je konstituiranje Nadzornog odbora, izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d.