Održana sjednica Nadzornog odbora

Prvog listopada 2020. godine održana je sjednica Nadzornog odbora HP – Hrvatske pošte d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. do VI. 2020. godine te je primljena na znanje informacija o poslovanju za razdoblje od I. do VIII. 2020. godine. Donesena je odluka kojom je g. Ante Sučić imenovan predsjednikom Revizijskog odbora HP – Hrvatske pošte d.d. Mandat predsjednika Revizijskog odbora HP – Hrvatske pošte d.d. počinje s 11. listopada 2020. godine i traje do 17. prosinca 2020. godine. Ujedno, Glavnoj skupštini predloženo je donošenje odluke kojom se g. Željko Franić i gđa Željka Perković Simeonov imenuju članovima Revizijskog odbora HP – Hrvatske pošte d.d. s mandatom od 11. listopada 2020. godine do 11. listopada 2023. godine.
 
Ujedno, primljeno je na znanje Periodično izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. zaključno s danom 30. lipnja 2020. godine te Izvješće o radu službenika za informiranje za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.